Arhivarul are datoria de a înregistra documente, planuri, proiecte, rapoarte, studii si alte înscrisuri importante si documente scrise în asa numitele arhive.

Principalele sale resposabilitati sunt:  sa arhiveze sistematic si sa verifice materialele date spre arhivare, adica sa fie capabil sa gaseasca rapid documentele depuse în arhiva. In arhivele mari si in locurile de depozitare a unor documente multiple, denumirea acestora trebuie inregistrata în cataloage, pe baza carora persoanele interesate le pot imprumuta.